Egenrapporteringssystemet

Här hittar du information om egenrapporteringen och hur du ska rapportera in din ledighet. Som anställd på CSC- skolan gör du din semesteransökan/VAB/sjukfrånvaro/etc via webben i egenrapporteringssystemet. Din ansökan skickas sedan till närmaste chef som beslutar om den ska godkännas.

Egenrapporteringssystemets funktioner

I egenrapporteringssystemet kan du se uttagna och kvarvarande semesterdagar, din lönespecifikation, ange hemadress samt vem som är din närmaste anhörig. Logga in och öppna fliken "Mina Sidor" för att hitta dessa.
Du ansvarar själv för att uppdatera denna information vid eventuella förändringar.


För mer tips och hjälpmanualer, besök sidan om egenrapporteringssystemet på KTH:s intranät .

Ledigheter

Om du blir sjuk

Övertid & Mertid

Till sidans topp