Bisysslor

En bisyssla är i princip allt som en statsanställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet

Enligt bl.a. lagen om offentlig anställning, högskolelagen och Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) skall samtliga statligt anställda redogöra för bisysslor till sin arbetsgivare. Detta görs främst för att allmänheten ska ha förtroende för att den statliga verksamheten bedrivs på ett sätt som kännetecknas av god kvalitet och opartiskhet. Staten i sig och ytterst allmänheten har även intresse av att offentligt anställda inte har bisysslor som har negativ påverkan på det ordinarie arbetet eller myndighetens verksamhet.

Dekan på CSC gör en bedömning om bisyssla är förtroendeskadlig samt om den är förenlig med rätten till ämnesanknutna bisysslor i högskolelagen.

Vad är en bisyssla?

En bisyssla är i princip allt som en statsanställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Även extra arbete för huvudarbetsgivaren eller annan myndighet kan vara bisyssla.

Vad är inte bisyssla?

Aktiviteter av olika slag som typiskt hör till privatlivet, t ex att utöva en hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter, räknas inte som bisysslor. För universitetslärare räknas inte heller olika arvoderade akademiska aktiviteter och uppdrag såsom opponent- och sakkunniguppdrag, ledamotskap i betygsnämnd samt mindre omfattande uppdrag för t ex forskningsråd och vetenskapliga tidskrifter som bisysslor eftersom det här rör sig om arbete inom ramen för anställningen

För mer information om vad som gäller hos KTH klicka på länken: Riktlinjer för bisysslor vid KTH

Om du har en bisyssla att anmäla fyller du i blanketten ”Redovisning av bisyssla” som finns bifogad nedan. Om du är lärare ska du dessutom fylla i blankett två bilaga bisysslor.  Sänd den därefter till personalfunktionen.

Redovisning av bisysslor.pdf (pdf 99 kB)

Blankett två bil bisysslor.pdf (pdf 84 kB)

human-resources@csc.kth.se

Till sidans topp