Anställning upphör

Oavsett anledning till att den anställde lämnar CSC är det viktigt att avslut sker på ett riktigt sätt. Detta gäller även om den anställde endast byter skola/institution. Därför håller vi ett avslutningssamtal med den berörde. Ansvaret för att genomföra samtalet har närmaste verksamhetsledare.

Anledning till att anställning upphör

En anställning kan upphöra av flera olika skäl. Orsaken kan vara:
• uppsägning på arbetstagarens begäran
• tidsbegränsad anställning upphör
• provanställning upphör
• pensionering
• uppsägning på arbetsgivarens begäran, på grund av arbetsbrist,eller på grund av personliga skäl

För mer information besök .

  KTH:s blankettarkiv

human-resources@csc.kth.se

Till sidans topp