Anställd vid CSC

Som anställd har du både rättigheter och skyldigheter vilket regleras i lag och kollektivavtal. Som anställd behöver du söka information för att ta reda på hur du påverkas. Du rekommenderas att alltid börja söka information via CSC:s intranät eftersom du då även får tillgång till CSC- skolans lokala rutiner som du hittar i vänstermenyn.

KTH:s information till anställda

Detta är information som kopplar direkt till KTH:s centrala intranätsidor.

Om din anställning

KTH Relocation

KTH Relocation erbjuder hjälp vid omlokalisering och migration.

KTH Relocation

Till sidans topp