CSC Intranyheter

 • Rörliga kontoret - Prova promenera med mera…

 • Testpersoner sökes till CV-tjänst för forskare på KTH

  Publicerad 2013-09-25
  Vill du vara med och påverka hur KTH:s framtida CV-tjänst för forskare ska se ut? Kontakta då Peter Kjellberg på Research Office.

 • Business and entrepreneurship course

 • Sandhya Hagelin börjar på CSC

  Publicerad 2013-07-03
  Sandhya Hagelin har börjat arbeta på CSC-skolan som ledningssekreterare och medarbetare på Servicecenter.

 • Nada-bibliotekets ombyggnad

  Publicerad 2013-07-01
  Från april fram till midsommar 2013 byggs Nada-biblioteket om. Detta innebär en rad stegvisa förändringar, som du kan läsa mer om här.

 • Intensivkurser i svenska för anställda

 • Utvecklingsplanen 2013-16 fastställd

  Publicerad 2013-06-17
  Vid dagens sammanträde beslutade strategiska rådet att ställa sig bakom skolchefens förslag till utvecklingsplan för 2013-2016. Utvecklingsplanen slår fast att CSC ska fortsätta att stärka positionen som ett internationellt erkänd forsknings- och utbildningsinstitution samt vara en förebild genom att inspirera och stödja kontinuerlig karriärutveckling

 • Stockholms Matematikcentrum ger studentpriser

  Publicerad 2013-06-12
  Styrelsen för Stockholms Matematikcentrum (SMC) har beslutat införa ett pris för excellent doktorsavhandling och 3 priser för utmärkta examensarbete på mastersnivå i Stockholm.

 • Byte av simkort

  Publicerad 2013-05-30
  KTH byter ramavtalsleverantör till Tele2 från AllTele.

 • Relocation Service

  Publicerad 2013-05-08
  For those of you who are new in Sweden, relocation service invites you to meet them and others who are in a similar situation.

 • Kartongerna på plan 4, Lindstedtsvägen 3

  Publicerad 2013-04-29
  Kartonger på plan 4 i samband med ombyggnaden av Nada-biblioteket, under maj och juni.

 • To all users of ArXiv at KTH

  Publicerad 2013-03-07
  In January 2010, Cornell University Library (CUL) undertook a three-year planning effort to establish a long-term sustainable support model for arXiv, one that reduced arXiv's financial burden and dependence on a single institution and transitioned it to a collaboratively governed, community-supported resource.

 • Så möter man doktorandernas behov

  Publicerad 2012-09-05
  Vad innebär det att vara handledare? Hur kan jag på bästa sätt hjälpa doktoranden att utvecklas till en självständig forskare? Och vad gör jag när någonting går snett? Det var några av de frågor som diskuterades på en utbildningsdag för CSC-skolans handledare.

 • Så ska IT-utbildningarna få fler tjejer

  Ingrid Melinder

  Publicerad 2012-06-08
  KTH:s skolor ska kunna påverka urvalet av studenter, bjuda in sökande från minoritetsgrupper och arbeta mer med kulturskapande aktiviteter som ”luncha med en lärare”. Det är några förslag för att bredda rekryteringen till utbildningar inom informations- och kommunikationsteknik.

 • Hyllad datalärare slopade tentorna

  Stefan Nilsson, programansvarig för datateknikprogrammet.

  Publicerad 2012-05-28
  Det var länge sedan dataläraren Stefan Nilsson slutade med tentor. I stället examinerar han studenterna genom många små övningsuppgifter. Och han håller hårt på disciplinen – den som inte lämnar in sin uppgift i tid riskerar lägre betyg. Tidigare i år belönades han med KTH:s pedagogiska pris för sin undervisningsmetod.

 • Årets utvecklingssamtal

  Publicerad 2012-01-19
  Alla på CSC kommer inom kort att kallas till utvecklingssamtal. En nyhet är att även doktoranderna ska kallas till utvecklingssamtal.

 • Personalutbildning

  Publicerad 2012-01-19
  Personalfunktionen vill puffa för två kurser i vår.

 • P-Dekal 2012

  Publicerad 2012-01-04
  Nya p-dekalerna för 2012 är här.

 • Vem får Upplysningens Gröna Drake, Pedagogiska Slipspriset, den Flexibla Ledarbjörnen och Handklaver

  Publicerad 2012-01-03
  Innan 30 januari kunde du nominera pristagare till CSCs priser, Upplysningens Gröna Drake, Pedagogiska Slipspriset, den Flexibla Ledarbjörnen och Handklaveret.

Till sidans topp