VR, Forte och Formas: Återrapportering 2017

Publicerad 2017-01-27

Från i år börjar de statliga forskningsråden att ta in återrapportering av sina bidrag via Prisma. Möjlighet att återrapportera blir tillgängligt tidigast i april.

Det kommer att vara lite olika regler för de olika råden. CSC har endast ett fåtal projekt som finansieras från Forte och Formas.

Vetenskapsrådet

Projekt som beviljats före år 2015

Beslutad finansiering före 2015 (före Prisma) återrapporteras även 2017 enligt de gamla principerna, dvs inte i Prisma.

Projekt som ansökt och beviljats i Prisma

Endast projekt som beviljats i Prisma kommer att återrapporteras i Prisma. För 2017 kommer endast den ekonomiska rapporteringen att göras i Prisma. Vetenskaplig återredovisning görs som tidigare via blankett.

Den ekonomiska återrapporteringen är fördröjd och kommer att öppnas tidigast i april 2017. Både ekonom och projektledare kommer att få ebrev när återrapporteringen börjar. Ekonom upprättar rapportering och projektledaren godkänner.

Forte

All ekonomisk och vetenskaplig återrapportering hanteras via Prisma.

Mer info på Formas hemsida

www.formas.se/sv/Finansiering/Rapportering/

Formas

Bidrag som beslutats 2016 eller senare ska rapporteras i Prisma. Projektledare och ekonomiansvariga kommer i god tid före deadline att få besked om vilka datum som gäller.

Till sidans topp