Släng inte glas, metall eller plast i våra soppåsar

Publicerad 2017-08-10

Lokalservice har haft problem med att det har förekommit glas, metal och plast i soppåsarna. Dessa avfall ska inte slängas där, då de kan orsaka personliga skador vid tömmning. Vänligen se till att de hamnar i återvinningsmöbeln på er avdelning.

Till sidans topp