Semesterinformation 2016

Sommaren 2016 är stabstödet på CSC tillgängligt enligt nedan.

Publicerad 2016-06-13

Servicecenters öppettider under sommaren: Receptionen är öppen 11:00-12:00 måndag och onsdag mellan 27 juni - 12 augusti.

Krissituationer: Vid brand eller annan fara ring 112.
I krissituationer kan du alltid ringa KTH:s larmnummer: 08-790 77 00.

Viktiga datum inför sommaren

Inom HR

4 juli skicka underlag för utbetalningar till juli- och augustilönen 
23 juni annonseringsunderlag för publicering under sommaren.

Inom Ekonomi

Snarast informera avdelnigsekonom om nya bidrag inför sommaren.
Snarast skicka reseräkningar och utlägg
Vid behov aktivera ersättare i Agresso om du är sakattestant. Läs mer: Klicka här! Se sidan 15.

Generellt gäller att inkomna frågor hanteras löpande av närvarande stabspersonal, under sommaren och att svarstiderna kan vara längre än normalt. Vissa frågor löses först när ordinarie personal är på plats.

Ställföreträdande skolchef

Ställföreträdande dekan på CSC skolan under perioden 28 juni - 12 augusti.
29/6- 17/7              Danica Kragic
20/7 eller 21/7       Meddela Servicecenter om du har något brådskande.Jan Gulliksen, kommer in om behov uppstår.
22/7 - 5/8               Mattias Wiggberg
9/8-12/8                 Danica Kragic
 

Den person som är arbetar i Servicecenter är den samordnande rollen gällande fysiska signeringar. Ber er därför att kontakta denna person om det är något signeras alt. lägga i Servicecenters postfack, med då med en tydlig lapp vad det är, var det ska signeras och var dokumentet ska efter signering.

Vecka 26 Ann-Sofie
Vecka 27 Ann-Sofie
Vecka 28 Mariann
Vecka 29 Mariann
Vecka 30 Daniel
Vecka 31 Stina
Vecka 32 Sandhya
Vecka 33 Ann-Sofie

Servicecenter

HR

Ekonomi

Utbildningskansliet

  • Utbildningskansliet kontaktas genom att skicka e-post till studentservice@csc.kth.se.
  • Utbildningskansliet är bemannat hela sommaren utom studievägledningen som är stängd 23/6-8/8.

Kommunikation

  • Kommunikation kontaktas genom att skicka e-post till kommunikation@csc.kth.se
  • 23 juni - 12 augusti är kommunikation obemannad och hanterar endast akuta ärenden, via kontakt med receptionen, eller sms: +46 73-4618244. E-post besvaras sporadiskt.
  • Mer information på:  intra.csc.kth.se/staben/enhet/kommunikation​
Till sidans topp