Översyn av skolorganisationen

Publicerad 2017-08-01

IT-området på KTH växer och fortsätter att utvecklas. Behovet av digitalisering i samhället är fortsatt stort och KTH:s forskning, utbildning och samverkan inom området ökar i relevans.

Rektor har idag tagit ett initiativ för att möta denna utveckling och bygga KTH:s organisation inom IT-området starkare. Beslutet innebär bland annat att CSC-, ICT- och EES-skolan under våren ska planera för en integration av skolorna och ett förslag på en trolig integration ska presenteras för rektor i mitten av september. Den 1 januari 2018 planeras en start av nya skolor att ske. Skolchefernas, vice skolchefernas och strategiska rådens mandat förlängs med upp till ett halvår så att den nya organisationen hinner komma på plats. Ni kan läsa hela beslutet här: intra.kth.se/en/styrning/oversyn.

Jag ser positivt på den här utvecklingen och ser fram mot att få bidra till framväxten av en än starkare organisation för forskning, utbildning och samverkan inom IT-området vid KTH. Även om ett sådant här initiativ kan skapa debatt så är jag övertygad om att vi kommer att kunna skapa något mycket bra tillsammans!

I den här Campi-artikeln ( campi.kth.se/en/nyheter/skolorganisationen-ses-over-1.709184) kan ni läsa mer om Rektors syn på beslutet.

Den 6 mars kl. 12.00 i D3 (lunch från 11.30 i D-Ljusgården, anmäl er här doodle.com/poll/znpac6sw33rdhq4w (om ni vill ha lunch) har vi ett skolinfomöte där både Rektor och Prorektor kommer att närvara och där vi kommer att prata om denna fråga och där du har möjlighet att ställa frågor till mig och KTH:s ledning.

Tveka inte att höra av dig till mig ( dekan@csc.kth.se), din närmaste chef eller stabschef ( wiggberg@kth.se) om du har frågor.

Yours

Gulan, Dean of CSC

Till sidans topp