Information från Arbetsgruppen Verksamhetsstöd

Publicerad 2017-08-28

Utskick till personalen om omorganisation av KTHs skolor.

Information från Arbetsgruppen Verksamhetsstöd (VS)

Den 14/7 går information ut via mail till samtlig administrativ personal på de tre skolorna, CSC, EES och ICT. Utskicket distribueras av respektive skolrepresentanter på den ”egna” skolan.

Arbetet i gruppen sker i en mycket öppen och trevlig anda. Gruppen har inte kommit så långt i sitt arbete utan informationen handlar mer om de ramar och den riktning vi satt för den kommande processen.

På höstens första stabsfika 16 augusti kommer vi på CSC att prata om hur vi jobbar vidare med integrationen av verksamhetsstödet.

En workshop för de administrativa enhetscheferna är planerad till den 25 augusti.

En gemensam aktivitet med all stödpersonal på de tre skolorna kommer att ske i september, datum ännu ej fastställt.

Bifogat finns en fil med mer information, den finns idagsläget endast på svenska. 

Informationsutskick 1 Verkssamhetsstödsgruppen CSC, EES, ICT (pdf 151 kB)

Till sidans topp